Error
  • You are not authorised to view this resource.

Usluge

Elaborat gospodarenja otpadom

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 i Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/2014 nudimo Vam uslugu izrade Elaborata gospodarenja otpadom.

Read more »
Organizacija ekološkog mehanizma i vođenje propisane dokumentacije

Znate li koji je Vaš otpad i koje su Vaše obveze po pitanju otpada?

Na prvu ruku svi pomisle al ja nemam otpada tek nakon malo dužeg razmišljanja uvidi se da u svakoj djelatnosti, neovisno jel riječ o uslužnoj ili proizvodnoj postoji otpad s kojim je potrebno gospodariti u smislu Zakona RH. Ukoliko niste sigurni koje su Vaše obaveze ili niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Read more »
Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Znate li što je ROO i kad je Vaša obaveza prijave u ROO?

ROO je registar u kojem svi onečišćivači ovisno o količini otpada i/ili ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo imaju obvezu prijave i podnošenja godišnjeg izvještaja do 01.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Imate li pitanja u vezi obaveza s dostavljanjem podataka u ROO javite nam se.

Read more »
Upotreba opasnih kemikalija

Imate li doticaja s opasnim kemikalijama i koje su tu opasne kemikalije?

Što je HOS ili VOC?

Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza ili unosa opasnih kemikalija na teritorij RH koje su označene kao vrlo otrovne T+, otrovne T, štetne Xn, nagrizajuće C i nadražujuće Xi kemikalije obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama.

Određene boje, lakovi i organska otapala sadrže HOS – hlapljivi organski spojevi ili VOC – Volatile organic compound koje ukoliko koristite obvezni ste voditi očevidnike o emisijama HOS-a te dostavljati izvješća u skladu s zakonskom regulativom do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko se susrećete s opasnim kemikalijama ili hlapljivim organskim spojevima i niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Read more »
Nepokretni izvori onečišćavanja okoliša

Imate li kotao u svojoj uslužnoj ili proizvodnoj djelatnosti koji je veće toplinske snage od 100kW i/ili ispust iz lakirnice, sačmare…?

Sve pravne ili fizičke osobe koje u svojoj djelatnosti koriste kotao bilo za grijanje i sanitarnu vodu (kotlovi i termogeni) ili za tehnološke procese (cementare, tiskare, lakirnice) su obvezni vršiti mjerenja onečišćujućih tvari kod ovlaštenih i akreditiranih tvrtki za mjerenje emisija.

Read more »

Zadnje vijesti

Biootpad - korist ili napast?
09-12-2013

Biootpad - korist ili napast? 

Što radite s biootpadom i znate li koja je korist od njega? 

Read more »
Zbrinjavanje lampiona
09-12-2013

Otpadni nadgrobni lampioni sastoje od 52,27 % parafina, 40,47 % polimera, 4,25 % metala (poklopci) i 2,34 % baterija.

Parafin po katalogu otpada spada u opasni otpad i s ključnim brojem 20 01 26*, jednako kao i baterije. 

Read more »
Što ne treba raditi s opasnim proizvodima?
09-12-2013

• Ne ostavljajte opasne proizvode u blizini djece i životinja.

• Ne treba dozvoliti djeci da koriste i odlažu opasne proizvode i opasan otpad.

• Ne odlažite u blizini i na dohvat dječjih ruku opasan kućni otpad i proizvode.

• Ne bacajte otpad u kanalizaciju niti u dvorište.

Read more »
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013
10-09-2013

Sredinom srpnja 2013 godine je stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom te su prestali važiti Zakon o otpadu NN 178/04.,111/06.,60/08 i 87/09 i Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom NN 69/06., 17/07 i 39/09, osim odredbe čl.11 koja i dalje ostaje na snazi do dana stupanja na snagu uredbe iz članka 118.stavka 4. novog Zakona.

Neke od novina su uvođenje povjerenika za otpad, proširuje se lista posebnih kategorija otpada te se uvodi Registar gospodarenja posebnim kategorijama, Nusproizvod i upis istog u Očevidnik nusproizvoda, promjene u prekograničnom prometu…

Zakon o održivom gospodarenju otpadom pogledajte ovdje.

Read more »
Tko je dužan voditi očevidnike o kemikalijama?
10-09-2013

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013

Novim Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013 prestao je važiti stari Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 113/2006.

Prema novom Pravilniku sve pravne i fizičke osobe koja obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza, odnosno unosa kemikalija na teritorij RH, obvezne su i dalje voditi očevidnike o tim kemikalijama, dok pravne i fizičke osobe koje se koristile opasne kemikalije, obavljale promet na malo ili na veliko više nemaju tu obavezu.

Read more »

Kod nas nema OKOLIŠanja!

Korisnici naših usluga

Farmaceutske kuće
Građevinske tvrtke
Drvoprerađivačke tvrtke
Tiskare
Autoservisi
Autolakirnice
Automehaničarske radione
Stolarske radione
Bravarske radione
Frizerski i kozmetički saloni
Kemijske čistionice
Domovi za djecu i odrasle
Pekari i slastičari
Foto laboratoriji
Mljekarska industrija
Klaonice
Trgovine boja i lakova
Ugostiteljstvo
Metalna industrija
Serviseri klima i rashladnih uređaja
  • O nama
  • Zakonska regulativa

EKO INSPEKT d.o.o. za savjetodavne usluge u poslovanju
Kerdeni 19, 35107 Slavonski Brod
Tel/fax: 035 461 109
Mob: 091 794 30 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
OIB: 74589984270
IBAN: HR2323400091110572894

Sva zakonska regulativa je na stranicama

Ministarstva zaštite okoliša i prirode!

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit