Upotreba opasnih kemikalija

Tuesday, 04 June 2013 02:00

Vođenje očevidnika o organskim otapalima

Vođenje očevidnika o proizvodima koji sadrže organska otapala

Izrada godišnje bilance organskih otapala

Prijava u Registar postrojenja u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Obrazac REGVOC

Izrada godišnjeg izvještaja o emisijama hlapivih organskih spojeva: Obrazac EHOS

Očevidnici o opasnim kemikalijama – Obrasci 1. – 7.

Zbirni očevidnici o opasnim kemikalijama: Obrazac 8. i 9.

Last modified on Thursday, 06 June 2013 22:01
Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit